X. Грозна, съсухрена старица

За астрологията в днешно време

Изобщо днешната астрология е една астрология без астрология. Някои астролози търсят решение в анахронизми, други – в някои модерни направления, хибридни системи и какво ли още не; всичко това е пясък, изтичащ с времето между пръстите.

13 ноември 2017[178]. Четиво за 25 минути.

Ако не е станало ясно досега, ще го подчертая: тези концепции не са случайни идеи, нито са дадени в някакъв произволен ред. Те трябва да бъдат схващани като едно органично, като едно логично и органично свързано единство.

Всяка концепция е свързана с критично важен въпрос – или по-точно въпроси –, от чийто отговор зависи решаването на съответен проблем.

Който проблем, когато и ако бъде решен позволява да се направи следващата логична стъпка, да се премине към следващата концепция. Ако отговор не бъде намерен или той е незадоволително даден, логическата връзка се променя и вместо една здрава концептуална основа се получава една поредица от идеи и мисли, която води до задънена улица.

За да бъде това потвърдено, съветвам всеки от вас да отдели нужното време – месеци, години, колкото е необходимо –, за да размисли тези идеи в едно интензивно медитативно настроение[179]. Рано или късно това ще му позволи да разбере защо като автор толкова държа още преди да бъде въведено дори едно астрологично понятие, още преди първия урок по астрология, или това, с което обичайно се започва в един учебник по астрология или курс по астрология, съвсем в началото да има един чисто концептуален модул или част от обучението. Целта е да се поставят солидните основи, здравия фундамент за всичко, което идва след това.

Повод за моя най-сърдечна радост би била ситуация като тази: да усетя през обратна връзка на един или друг читател, който е работил достатъчно време с изложените в това въведение идеи, че наистина е разбрал колко важно е изграждането на тази основа и че това като цяло липсва в повечето курсове по астрологично обучение.

Какви въпроси поставя всяка една концепция?

0: Подходящ ли е моят светоглед за разбиране и за работа с астрологията?

1: Мога ли да изведа астрологията от обикновеното „предметно“ съзнание или ми е нужно нещо повече; какъв тип съзнание ми е нужно, за да схвана наистина що е то астрология и що е то хороскоп?

2: Как работи хороскопът?

И т.н. Тези въпроси и техните вариации могат да получат различни отговори. Тези, които съм ви предложил тук са резултат от моя астрологичен опит и изучаване на антропософията, както и съответните години работа в тази насока.

Но някой друг би могъл да даде други отговори. Даже мога да се поставя в обувките на един друг човек, с обичайния за нашето време светоглед и да мина по този път в мислите си:

Ако съм като повечето хора всъщност дори няма да се замисля за теория на познанието, епистемология, светоглед и т.н. Всъщност в общия случай наблюденията ми за всички тези години показват, че повечето хора ще пропуснат да си зададат въпроса дали светогледът, който имат изобщо може да им помогне за разбиране на астрологията? Напротив, повечето ще сметнат, че те могат да съдят за нея без никаква предварително свършена работа, без никаква подготовка[180]. Все пак днес всички сме безумно умни, нали? Няма зададен въпрос, проблемът е налицe, но не се осъзнава и решение липсва.

Съответно това води до пропуск в следващата концепция: обикновено се смята, че за разбирането на астрологията и на хороскопа днешното „предметно“ съзнание е напълно достатъчно. Древните хора, които са ни дали астрологията като цяло са били като нас. Може би малко по-незнаещи това или онова, но като цяло същите като нас. Наблюдавали са със същото съзнание звездите и планетите, разсъждавали са чисто интелектуално и някак чисто умозрително и през опита, емпирично и емпирично-умозрително са стигали до един или друг извод. Може да обърнете внимание наистина колко астролози смятат, че така се е оформила тя, астрологията: от едното наблюдение и неговото осмисляне. Т.е по същия начин, както би постъпил днешният човек. С годините, десетилетията и вековете системата се е изглаждала и променяла, и така е стигнала до наши дни.

Съответно няма въпрос по отношение на първата концепция, няма разрешение на проблема, който стои там, и продължаваме напред. В съгласие с механичния и материалистичния светоглед, наложен като единствено научен и истинен в последните няколко века, постепенно и в областта на астрологията се е наложила една механична, детерминистична представа за това, че „планетите ни влияят[181]. Това е a priori допускането на повечето астролози и на тази аксиома се гради днешното масово разбиране на астрологията. Т.е втората концепция не получава изобщо отговор, дори близък до посочения тук; идеите за хороскопа като отражение и за хороскопа като часовник не се намират в обичайния съвременен учебник по астрология.

Аз не бих искал да ви давам всички въпроси и да ви очертавам твърдо и ясно дефинирано всички проблеми; бих искал да остане някаква работа и за вас, тъй като именно тази вътрешна активност може да доведе до там да направите тези концепции наистина ваши. Колкото повече ги размисляте идеите, толкова повече логични връзки ще откривате и ще можете с лекота да навързвате идея след идея, докато си изградите здравото разбиране за астрологията и за хороскопа[182].

Ако продължите този ред на мисли ще видите, че след това да се говори за летален хороскоп – тема на глава IV – и за оставяне на наследство – темата на глава V – като цяло е ирелевантна и безполезна идея. Ако планетите влияят на човека и той просто следва звездните и планетарните „импулси“ е леко безпредметно да говорим за свобода и инициатива. В смисъл можем да го направим, макар че няма да има логика да го правим: и така ще стигнем до там да добавим още захаросани глупости и думички към и без това наличната вече дървена философия по темата за свободата и свързаните с нея в сега наличната астрологична литература. След това следват още неща за любовта, за отношенията и т.н, и колкото повече четеш всичкото това, толкова повече се убеждаваш, че тук нещо липсва. Нещо много съществено липсва. Ако само тези хора бяха започнали от нулата с идеята да градят много подредено концептуално и систематично, крайният резултат нямаше да са пясъчни мисловни кули, които не издържат на оправданата критика на дори не особено умен критик на тази астрология.

Каручката отива в дерето дори само след нерешени адекватно проблемите на нулевата и първата концепция: светоглед и произход на астрологията и на хороскопа. Пропуска се изцяло произхода на астрологията от древните мистерийни центрове, различното съзнание дало това познание, еволюцията на съзнанието през тези векове и хилядолетия от зараждането на прото-астрологията, та чак до днес. Пропуска се факта, че по времето, когато Птолемей[183] записва дошлото до него от древността тези мистерии до голяма степен са вече в упадък. Така че още там, още малко след Мистерията на Голгота, първи, втори, трети век, ние вече имаме и астрология в упадък[184].

Това продължава и по-нататък през вековете. Имаме един арабски период, който оставя своя солиден печат и ражда една силно изменена астрология, която е фаталистична, детерминистична. Правилата продължават да се забравят, изменят, остаряват, интерпретират погрешно и т.н. Астрологията е вече в Европа, но и съвременната материалистично оцветена епоха напредва и оставя своя отпечатък върху древната наука за звездите. Говори се вече за астрономия като наука и за астрология като... не-наука или псевдо-наука.

В началото на 20. век може да се каже, че астрологията удря ново дъно покрай зъл журналистически гений: ражда се цялата тази невероятна простотия със зодиите, в която почти няма астрология. Нещата са вече масивно изкривени и изключително повърхностно разбирани. Дилетантска астрология отвсякъде и навсякъде. Астрология без астрология. Стигаме до там, че днес като кажеш „астрология“ пред 100 човека, 49 скептика разбират всичко друго само не и „астрология“, същото важи и за тези 49 човека, които са и фенове; като цяло днес всеки разбира от астрология и никой всъщност не разбира колко това не е астрология.

Това може да ви се струва крайно, но ако се задълбочите достатъчно в материята, ако слушате внимателно как мислят и какво говорят хората днес по темата – скептиците, фенове и самите астролози – може би ще се съгласите с мен...

Щрихираното по-горе историческо развитие и постепенно западане на астрологията може да бъде многократно разширено и детайлно описано, но за целите на това изложение е достатъчно да напиша следното:

Имаме следния проблем: астрологията има своя произход в едно съзнание, качествено различно от това, с което боравим днес. Последното, днешното, може да разбере наследените от древността правила, но не може нито да ги изведе от себе си, нито може да каже, че те все още са – дали са – валидни.

Някои колеги смятат, че статистически изследвания от типа на тези на Гоклен биха решили въпроса. Т.е само нашият опит като астролози. Не, не го решават.

Други смятат, че психологическата астрология, възникнала през 20. век, е един такъв отговор. Не, не е. Аз вече ви казах[185], че основната презумпция на тази астрология е да задраска обективната духовна реалност, която стои зад астрологията и работи в и през хороскопа. Тя използва астрологичната символика, но после си остава при плоската психология. Която, иронично, бива наричана „дълбинна“[186]. Психологическата астрология представлява може би най-голямата измама и фалшификация в тази област... Това също е гръмко твърдение, с което огромната част от колегите ми не са съгласни, наясно съм.

Или Human Design, който като новоизлюпена – „роден“ е преди няколко десетилетия, в края на 80-те години на 20. век[187] – хибридна система обещава да замести остарялата астрология? Такава е представата на много хора, които се занимават с тази система: като за нещо, което ще замести астрологията. Сега е модерен, вървежен, маркетингово интензивно налаган и т.н, и т.н. Това също не е отговор.

Не е отговор и възраждането на класическата – и античната – астрология, чрез правени сега нови преводи на стари автори и прашни книги. Не, и ведическата не е, отговарям ви и на този въпрос също.

Наясно съм, че ви насипах един куп неаргументирани твърдения, които са в рязко противоречие с редица масово приети представи. Прекрасно! Хубаво е да се предизвикват добре установените представи, особено масово наложените.

Ако сте чели внимателно до тук, можете или да приемете, че сте прочели вече достатъчно глупости; или можете да приемете, че и тези твърдения са органично и логично свързани с предишните, както и че всичко това в едно по-подробно изложение може да бъде много добре обяснено и аргументирано.

Засега ще оставя нещата така. С идеята, че тезите, които само щрихирах накратко в тази глава ще бъдат разработени в детайли в бъдеще[188].

Тук просто изразявам мнението си, че почти нищо в съвременната астрология не издържа теста за автентична астрология и времето постепенно ще го отвее – още една прогноза –, следващите десетилетия и векове ще го отмият като недоразумение. Бъдещата астрология върви по един път, различен от предлаганите масово днес и е свързана с това, което загатнах в глава VI, „Време е да запретнем ръкави!“. Повече за това в края на книгата.

Сега искам да ви върна към нещо, което мимоходом споменах в глава VIII, „Кармична астрология ли чух?“. Затова, че антропософията дава една много детайлна „демонология“ или познание за това, което припознаваме като „зло“.

Естествено, ако с нещата, които нахвърлях по-горе не съм ви дошъл в повече, то да говориш за дявол и Сатана, за Луцифер и Ариман, в книга за астрология – това вероятно ще дойде наистина вече в повече.

Това е проблема. Това са много фундаментални, много базови антропософски, разбирай окултни[189], тези, които са добре известни в антропософските среди и са познати до една или друга степен на всеки антропософ по света. Но те са наистина твърде радикални, предизвикателни, странни до абсурдни, че и неприемливи за редовия днешен човек, който ползва обичайното за нашата материалистично-атеистична епоха светоусещане.

Така че следвайки неотклонно идеята си книгата да остане „лека“ в смисъл на липса на твърде много астрологични и антропософски термини и понятия – тя е така или иначе достатъчно „тежка“ откъм философия и споделени концептуални идеи –, ще кажа само следното:

Когато това фундаментално антропософско познание бъде използвано като практически ключ в разбиране на различните потоци, зародили се, зараждащи се и съществуващи в областта на астрологията, човек лесно може да види съответните луциферически или ариманически изкривявания в една или друга доктрина; и може да разбере какво е необходимо това изкривяване и бягане встрани от „златната среда“ – където е истината –, да бъде преодоляно... или казано на езика на антропософски-ориентираната астрология, астрологията да бъде християнизирана[190], да бъде михаелизирана...

Ще оставя умишлено главата недовършена. Ще съхраня почти без редакция оригиналните записки от лятото на 2016 по отношение на една осма концепция[191] и ще оставя темата за разглеждане в бъдеще. При наличие на интерес и въпроси защо изобщо си позволявам, защо си позволих да направя толкова гръмки твърдения в тази глава, всичко това може да бъде стройно описано и аргументирано в следващите книги.

КОНЦЕПЦИЯ ОСМА

Осма концепция: КЛАСИЧЕСКА vs. ПСИХОЛОГИЧЕСКА vs. МЕХАНИЧНА vs. ХРИСТИЯНСКА АСТРОЛОГИЯ.

Предпоследна концепция, другата сряда приключвам[192] – за момента – тази серия [публикации].

Луциферични и ариманични изкушения и изкривявания vs. Пътя на Средата.

Това ще е сложно [за обяснение] и ще срещне вероятно повече съпротива и от седма концепция – виж глава IX, „Любовта ще спаси света“.“

„Когато планирах серията края на юни [2016] мислех, че есента вече ще съм предал една тема в серията „АБВ Антропософия“: тази за Луцифер и Ариман. Не съм стигнал до нея обаче, все още. Това прави нещата още по-сложни за обяснение... тъй като не съм ви дал достатъчната предварителна информация за разбиране на тази концепция. Така че засега само ще щрихирам нещата и в някакъв бъдещ момент ще влизам в дълбочина. Само щрих...

Астрологията е изключително пъстър към днешна дата свят!

Ако оставим настрана индийската/ведическата, китайската и т.н, и се спрем само на западната астрология, има толкова много разклонения, че на човек може свят да му се завие.

Имаме класическата и/или античната астрология, имаме астрологията в нейния арабски период, имаме средновековната фаза, имаме модерната булевардна астрология. Ако изобщо „вестникарските“ глупости на търкалета за зодии и т.н могат да бъдат наречени астрология... не могат, но все пак са съществена част от това, което хората днес асоциират с думата астрология. Имаме психологическа астрология, имаме т.нар. „кармична“ астрология, за която вече стана дума в глава VIII, „Кармична астрология ли чух?“, като за абсолютна фантастика, в общия случай. Имаме една механична астрология, базирана на материалистичния светоглед. Имаме хибридни системи, които са (уж) „астрологично“ базирани, но слагат слой абстракции отгоре – като Human Design. И това е само едрия щрих. След това всеки от тези клонове вътрешно се разклонява и диференцира, различни школи, различни автори, и т.н, и т.н. Пъстър, пъстър свят.

Още с първата концепция дадох да се разбере, че всичко, което преподавам като астрология е положено върху една базова теза и тя е, че астрологията не може да бъде разбрана – заради произхода й и заради начина на действие на хороскопа – от един материалистичен или механичен светоглед.

Или с други думи казано, смислена астрология без окултизъм[193] няма!

Също и астрология, която не е съобразена с факта, че живеем две хилядолетия след Мистерията на Голгота и нищо, което не е в съгласие с Христовия Импулс не е на място...

Реално тази осма концепция е просто ключа – когато бъде предадена в детайли – как човек да (с)хване този огромен свят, отделните парчета от пъзела, и да го подреди в една красива и хармонична, истинна картина.

Засега просто казвам, че ключ има... и когато му дойде времето ще ви покажа как да го откриете и как да го използвате. В противен случай може цял живот да четете и изучавате отделните клонове и никога да не стигнете до корена... а астрологията е свят, Океан, в който без компас съвсем лесно, бързо и ефективно може да се загубите и... удавите[194].“

Бележки

[177] От всичките 100 въпроса едни три са написани съвсем умишлено с главни букви: 26-ти, глава IV, 46-ти, глава VII, и 66-ти при „отварянето“ на тази глава, глава X. Вижте дали можете да откриете червената нишка, какво ги обединява, защото са натъртени. [обратно към текста]

[178] След прекъсване от февруари, глава IX, до ноември, последните пет глави, X-XIV, втората част на книгата, седнах и ги разписах на един дъх, както се казва: на 13-ти, 14-ти, 15-ти (глава XII и глава XIII) и 16-ти ноември. [обратно към текста]

[179] Искате ли да се обзаложим, че ако съберем стотина астролози в една зала и ги попитаме колко от тях наистина са отделили време за тази „скучна философия [на астрологията]“ – както я нарече една позната, астролог-консултант от Варна, при прочита на първите три глави от книгата –, то повечето – и, разбира се, ако отговарят наистина честно – ще кажат, че не са се занимавали с такива скучнотии, поне не и за повече от кратък период от време, някъде в началото може би. Те са практици! Това било сухо и ненужно теоретизиране, или нещо подобно по смисъл... Искате ли да се обзаложим? Ами то реално няма нужда: нивото [на астрологията и астролозите като цяло], мисля, всеки може да го провери и сам; и това ниво не е случайно такова, каквото е. [обратно към текста]

[180] Нямате идея за тези 30 години колко пъти съм го водил този принципно един и същ разговор: някой да иска от теб да му обясниш, да му „докажеш“ астрологията, но той самият да не е отделил дори десет минути за подготовка за този тип разговор. Такива хора дори не могат да формулират адекватни въпроси, те даже не стигат до наистина нужните да бъдат зададени въпроси. Но нямат никакво съзнание за това. АКО не дай си боже им посочиш този факт, ставаш този, който се заяжда, вместо просто да обясни какво го питат. И знаете ли какво? Част от тези разговори съм ги водил с астролози. Мда. Т.е хора, разпознаващи себе си като астролози, било по причина, че са учили нещо си някъде, или просто, защото били направили „няколкостотин консултации“ и това им отреждало титлата „професионални астролози“ (както наскоро – края на ноември 2022 – ми обясняваше една позната на не една и две жени в България персона, бивш „Playboy“ модел, която преди 6 години явно е решила да става много духовна... също и, ама разбира се, „професионален астролог“; просто пример).
За съжаление на тези хора на мен ми дреме на шапката, че в техните очи – тъй като преди години приключих с консултирането – не съм „професионален астролог“, ако и изобщо астролог, а само някакъв си „теоретик“, „философ“. Нямам и проблем цял живот да съм „оня заяждащия се“. И винаги имам под ръка черпак, понякога и два. 08.07.2023. [обратно към текста]

[181] В продължение на примера от предишната бележка: споменатият „професионален астролог“ влезе, първа реплика, в конкретен разговор с нещо по смисъл как – тъй като съм Близнаци, Слънцето ми е в Близнаци –, съм щял да изтрещя. Защото по това време транзитният Марс, тогава ретрограден, щял да ме повлияе. Такова им е мисленето масово, да. В крайна сметка разговорът не се състоя, защото тя набързо ме блокира... т.е кой в крайна сметка изтрещя? Но така става като им влияят планетите на едни хора. Питайте ме за още примери, аз съм като дядо Коледа, с чувал, пълен с изненади и всякакви истории. [обратно към текста]

[182] И, да, да, всичко това е само мое лично мнение. Ако и вас ви дразни увереността, с която е изразено, опитайте да дадете друго, винаги съм отворен за дискусия. [обратно към текста]

[183] Клавдий Птолемей, Claudius Ptolemaeus, починал около 160-165-170-та година, т.е през 2. век. Във Wikipedia страничката за него е споменат - ама разбира се, да не забравяме, че астрологията е шарлатанщина –, „Алмагест“, но не и „Тетрабиблос“. Виж bg.wikipedia.org/wiki/Клавдий_Птолемей. [обратно към текста]

[184] Знам, знам, ще ми кажат: какво говориш, как така? Ето така. [обратно към текста]

[185] Виж глава II, „Липсващата основа“. [обратно към текста]

[186] Аналитичната психология на К. Г. Юнг, наричана още и дълбинна, е основният инструмент за работа в областта на т.нар. психологическа астрология. [обратно към текста]

[187] Срещата на Алан Краковър, Ра, с Гласа, се случва от 3 до 11 януари 1987. Ще стане дума за това в „Human Design. Новата религия на Двойника“. Виж „Владимир Комаров – Книги“. [обратно към текста]

[188] Виж „Владимир Комаров – Книги“. [обратно към текста]

[189] А аз отново казвам: „Астрологията е разклонение на окултизма, тя е частна окултна дисциплина. Разбирането и изисква духовно-научна светогледна рамка.“. Виж „Десет основни идеи за въведение“. [обратно към текста]

[190] И, не, ако наистина не става ясно, не става дума за църковното, външно, традиционно християнство. Самото то към днешна дата е един луциферичен анахронизъм. Това е тема „Християнска астрология“. Виж „Владимир Комаров – Книги“. [обратно към текста]

[191] Реално девета по ред след нулевата и седемте други, споменати в първата част на книгата. Виж „Седемте концепции – отново, и за втората част на книгата“. [обратно към текста]

[192] На 21.06.2016, вторник, малко преди полунощ, съм публикувал в личния Facebook профил, тази – тогава е била номер 7 – заедно с номер 6, шестата концепция за свободата, за която говорих в глава VII, „Свободата, Санчо, свободата“. При публикуването им последваха два важни коментара. Единият (беш)е въпрос на споменатата в „Благодаря“ Цветана Иванова: „Християнска астрология? Надявам се, че аудиторията знае какво имаш в предвид?“. И след това коментар от също с основателна причина споменатия в „Благодаря“ Валентин Вълканов: „Ще се радвам да говориш/развиваш концепциите... въпреки че аудиторията със сигурност ще е малобройна... да не кажа липсваща (IMHO).“. Който (беш)е в отговор на мое среднощно възклицание: „Е, за тази категорично не мога да говоря, не още. Като се замисля и за предишните концепции не мога. Ще е само съпротива и недоумение. Твърде голяма разлика спрямо това, което повечето хора си мислят, че астрологията е. / &%$*#%, просто ще направя курс за зодийки и секс... и ще си реша моралната дилема :/
След това, на 06.07.2016, сряда, публикувах – вече във Facebook страницата – списък(а) с девет концепции, споменатата по-горе там е вече осма – и след това в съответна сряда публикувах още информация за всяка една от тях. Осмата е имала своето излизане на сцената на 05.10.2016. Предпоследна публикация в серията „Астрологични концепции“. Реакцията е била 6 човека, харесали публикация. От над 10 хиляди. Следващата сряда, 12.10.2016, е била коментирана последната, девета, концепция и с това съм приключил серията.
На 11.10.2016 съдържанието на „Приложна комарология“, 14-те глави, вече беше разписано, фиксирано, публикувано. Първата глава (беш)е разписана на 24.10.2016. [обратно към текста]

[193] И то не какъв да е окултизъм, а съвременен, адекватен и подравнен с Духа на Епохата, Архистратег Михаил, чиято епоха започва през ноември 1879 и ще е тук за едни около 350 години, до към 23. век. Виж следващите глави. [обратно към текста]

[194] 05.10.2016. [обратно към текста]