Десет основни идеи за въведение

22-31 май 2017[3]. Четиво за 4 минути.

Астрологията е изкуството да живееш (себе си) навреме.

За да станеш добър в това изкуство се изисква да учиш (като при всяко друго) и то за не малък период от време (десетилетия).

Повечето хора не успяват да го разберат това изкуство, защото нямат правилната нагласа и защото нямат адекватната светогледна рамка[4].

Астрологията не може да бъде разбрана през призмата на един материалистично-механичен светоглед[5] за света и човека.

Астрологията е разклонение на окултизма, тя е частна окултна дисциплина. Разбирането и изисква духовно-научна светогледна рамка[6].

Това, което липсва на съвременната астрология е... основа[7]. Концептуално скеле. На това място в повечето случаи има... плаващи пясъци.

Ако и когато има положена солидна духовно-научна основа, астрологията е много подредена, логична и цъкаща като часовник дисциплина.

Няма модерна и адекватна астрология без Карма и прераждане.

Няма модерна и адекватна астрология без Христос[8].

По-голямата част от това, което днес минава за астрология е... пълен смях. За съжаление. И за още по-голямо: болшинството хора, вкл. и астролози, нямат проблем с това[9].

Бележки

[3] В края на май 2017, преди да приключа с една конкретна Facebook страница – виж „Историята зад книгата“ –, последните десет публикации, 22-31.05.2017, бяха нещо като концептуално обобщение: десет кратки изречения, сентенции, които маркираха афористично основните идеи, които се опитах (неуспешно) да предам на онази десетохилядна аудитория, от декември 2015 до юни 2017. За времеви ориентир, първата част на „Приложна комарология“, глави I-IX, е завършена февруари 2017, а втората, глави X-XIV, я разписах за 4 дена в средата на ноември 2017. [обратно към текста]

[4] Темата за „адекватната светогледна рамка“ и за светогледа е разгледана в глава I, „Когато обувките ти са малки“. [обратно към текста]

[5] В глава I, „Когато обувките ти са малки“ на фокус е т.нар. нулева концепция, базовата презумпция, на която е облегнато цялото изложение на „Приложна комарология“ и изобщо разбирането ми като антропософ и астролог на астрологията и свързаното с нея. [обратно към текста]

[6] Относно изискваната „духовно-научна светогледна рамка“ виж глава II, „Липсващата основа“, глава III, „Огледалце, огледалце, я кажи...“ и глава IV, „Часовникът, който никога не спира да тик-така“. [обратно към текста]

[7] Виж глава II, „Липсващата основа“. [обратно към текста]

[8] Виж секцията „Христос и Карма“ в края на дългата глава VIII, „Кармична астрология ли чух?“, втората част на книгата, но особена финала, последната глава, глава XIV, „Мъртвите Богове“. За изясняването на тези две идеи, които са именно сърцето на една истински християнска астрология ще работя с всяка следваща книга след това кратко въведение, но особено в „Християнска астрология“ (виж „Владимир Комаров – Книги“). [обратно към текста]

[9] Да. И това е единствената реална причина тази книга да „събира прах“ от 2016 до 2023. Болшинството хора, интересуващи се от астрология, всъщност се интересуват от зодийки и хороскопи, и то най-вече от собствения си; и не правят разлика между това, от една страна, и астрология, интерес към сериозна и смислена астрология, от друга. А какво правят повечето астролози, или поне тези, които са „шумни“? Точно така, говорят за зодийки и хороскопи. Някой може ли да го отрече този факт? Та затова, това е положението. Виж глава X, „Грозна, съсухрена старица“. [обратно към текста]