ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ (1)

„ПРИЛОЖНА КОМАРОЛОГИЯ“ [1, 24.06.2023]

„Астрология за мислещи хора. Предговор към „Антропософия и астрология““.
Кратко въведение в една антропософски-ориентирана, християнска астрология.
Базови концепции, полагане на основата.
2016-2023. 14 глави с допълнения.
75.4К думи, 341 страници, четиво за около 13 часа.

Антропософия Астрология

„Приложна комарология“ [1, 24.06.2023]

Връзка между отделните книги

КНИГИ В ПРОЦЕС (6)

„HUMAN DESIGN. НОВАТА РЕЛИГИЯ НА ДВОЙНИКА“

Първоначално заглавието беше „Human Design. Глас – да, Божи – не“. Допълнение към „2012 и отвъд“.
Критичен анализ на Human Design като ариманична, разбирай анти-християнска инспирация, т.е в много отношения пълна противоположност на една християнска астрология. Идеята за приучаване на определени души да се подчиняват на т.нар. ариманичен Двойник („капитулиране пред фoрмата“, житейската философия на „пътника“). Работя по книгата от 2017 насам.
Тук има 103 А4 страници четиво по темата: .docx файл в Dropbox (2021).

Антропософия Астрология Human Design

„НЕСЛУЧЕНАТА КУЛМИНАЦИЯ ИЛИ ЕДНО ЛИПСВАЩО ВЪЗКРЕСЕНИЕ“

На 24 и 25 март 2018 се събрахме в Стара Загора да дискутираме една ключова за нашето време тема: темата за т.нар. „кулминация на антропософията“ в края на 20. век.
През 1924 Рудолф Щайнер говори за т.нар. „стари“ и „млади“ души, за потоците на аристотелиците и платониците, и за още няколко. Говори за това, че от слизането на Земята, този път едновременно, и на аристотелици, и на платоници, с водеща роля този път на последните, учителите от Шартр и техните ученици, зависи дали цивилизацията ще продължи своя очевиден упадък, или ще бъде спасена. Моето мнение е, че кулминация не е имало, нямаше, няма. С всички последствия от това... Лекцията ми на 24 март 2018 беше за „датирането“ на тази кулминация, т.е уточняване на това „в края на 20. век“. Разширената версия на тази лекция е основата на тази малка книжка, с допълнения по линия недоразумението за 33-годишното изместване на хронологията, циркулиращо в антропософските среди, както и с поглед отвъд 2023, една година, на която обърнах внимание през 2018.
И тази книга е допълнение към „2012 и отвъд“.

Антропософия Астрология

„СОЦИАЛНОТО ЕХО ОТ МЪРТВИЯ ВЕЛИКДЕН“

След дискусията в Стара Загора в края на март 2018, изнесох още две лекции, на антропософски летен лагер, в с. Дунево, близо до Смолян, през август същата година. Едната лекция беше за социалните последствия от ненавременното празнуване на Великдена - и като цяло за липсата на отношение към годишния цикъл на дишане на Земята.
Това е тема, която ме касае и лично, и по тази причина книгата е с етикет „Биографична“. Книгата е разширена версия на лекцията от 2018, допълнена с коментар по линия антропософския „Календар на душата“, годишния цикъл на дишане на Земята, както и показно как традиционната мунданна и прогностична астрология може да бъде допълнена и обновена от антропософията, така че преживяването на годината и астрологичният ни подход към последната да бъдат християнизирани. Тази книга е свързана с поне няколко други, но най-вече с „Християнска астрология“.
Докато работя по книгата, можете да изгледате тези две видеа в @MyAstroData YouTube канала, playlist „Разговори в Zoom“, „Страстната Седмица на 2023, от 3-ти до 9-ти април“ от 5 април 2023 и „За цикъла на дишане на Земята и връзката с човешката душа“ от 25 април 2023.

Антропософия Астрология Биографична

„ХОРОСКОПЪТ НА ДУХОВНОТО РАЖДАНЕ“

Втората лекция в с. Дунево, август 2018, беше за т.нар. хороскоп на духовното раждане.
Още една антропософска идея; Рудолф Щайнер говори за това през 1914 в едни 4 лекции, които са поместени в том 151 от СС, „Човешката и космическата мисъл“. И трите ми лекции от 2018 реално са по линия темата за кулминацията: първата касае датирането, втората е социалния акцент, третата е индивидуалния акцент, и междуличностния в една общност. Тази книгата е разширена версия на съответната лекция.
В @MyAstroData YouTube канала има още едно двучасово видео от декември 2021, където разказвам за всичко това: „Хороскопът на духовното раждане, 09.12.2021, Zoom Q&A“.

Антропософия Астрология Философия Биографична

„ХРИСТИЯНСКА АСТРОЛОГИЯ“

Вероятно най-важната от всичките ми книги. Наследство.
Дори само нея да снема на „хартия“, пак ще е ОК. Когато написах „Приложна комарология“, в хода на един разговор прозвуча въпроса: „А каква е тази християнска астрология“? Защото основна теза в книгата е „Няма модерна и адекватна астрология без Христос“ (виж „Десет основни идеи за въведение“), което веднага води до асоциации и мисъл за религия, църква и сродни, а всъщност не става дума за това. Също и като кажа, че „Христос не е нещо, което касае само религия и богословие; Той, както и дуото Луцифер и Ариман, са самата тъкан на реалността“, виждам блуждаещия поглед на събеседника и оттам нататък реално не мога да обясня каквото и да е по същество за една антропософски-ориентирана астрология. Така че тази фундаментална теза, идея, я изнасям в отделно изложение, като допълнение към „Приложна комарология“, но и за всяка друга моя книга.

Антропософия Астрология

„МЪЖЕТЕ ОТ ЛЮБОВ НЕ РАЗБИРАТ“

Астрология на отношенията, aнтропософски прочит.
Тази книга представлява едно детайлно разгръщане в отделно изложение на идеите, щрихирани в „Приложна комарология“, конкретно глава IX, „Любовта ще спаси света“. Накратко: става дума за астрология на отношенията, разказана от една страна през призмата на антропософията, и от друга, през дузина лични истории. Тематично книгата е за антропософия, астрология, психология и (авто)биографична. Tри основни линии или потока в повествованието, изплитащи 7 раздела или 63 глави, и няколко приложения. Първите приложения са за неща по темата за връзките и любовта, които съм писал през 1995, 1997 и 2000, бидейки на 18, 20 и 23 години.
Някои фрагменти са в този файл-чернова: .docx файл в Dropbox.

Антропософия Астрология Психология Биографична

ДРУГИ КНИГИ (5)

„АНТРОПОСОФИЯ И АСТРОЛОГИЯ“

„Всички пътища водят до Рим“ в моя свят е: „Всичките ми книги са път към, или подготовка за, „Антропософия и астрология““. Основният учебник, за който „Приложна комарология“ е предговор.

Антропософия Астрология

„2012 И ОТВЪД“

Една книга за текущата епоха на Михаил, от 1879 и за около 350 години, до към началото на 23. век. Доразвиване на идеи, вече представени във втората част (глави X-XIV) на „Приложна комарология“, както и в „Неслучената кулминация или едно липсващо Възкресение“.

Антропософия Астрология

„МЕТАМОРФОЗИ“

Подробно изложение за прехода от текущата културна Епоха на Рибите (1413-3573) към бъдещата Епоха на Водолея (3573-5733). Доразвиване на идеи, вече представени във втората част (глави X-XIV) на „Приложна комарология“, както и в „2012 и отвъд“.

Антропософия Астрология

„ЗВЕЗДНАТА БИОГРАФИЯ НА ЕДИН ПОСВЕТЕН“

Книга за астрологична разходка из биографията на Рудолф Щайнер (1861-1925). Пример как се работи с хороскопа в една антропософски-ориентирана астрология.

Антропософия Астрология Биографична

„ПЕЩЕРАТА С ВЪЛШЕБНИТЕ ОГЛЕДАЛА“

Книга, посветена на фундаменталната тема за работа с биографията, в антропософията, и в една антропософски-ориентирана астрология. За темата, която е изключително лаконично щрихирана в глава VI, „Време е да запретнем ръкави“ (За практическата работа с хороскопа) на „Приложна комарология“.

Антропософия Астрология Биографична

КНИГИ „СЕРИЯ 101“ (7)

„АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОЛОЗИ 101“

Що за астролог е човек, който не прави разлика между знак и съзвездие, но издава книги?? Астрономия за астролози, една от първите книги, които всеки от нас, астролозите, трябва да прочете... веднага след някой добър учебник по логика.

Астрология Астрономия

„АСТРОЛОГИЯ 101“

101, поне, мита и легенди, свързани с астрологията. Как някои от идеите, които масово се считат за астрологични де факто не са. Коментар за идеи като „планетите влияят“, „хармонична синастрия е това, което се търси“, и други подобни дрънканици.

Астрология

„АНТРОПОСОФИЯ 101“

АБВ антропософия, в помощ за разбирането на астрологията.

Антропософия

„АНТРОПОСОФСКИ-ОРИЕНТИРАНА АСТРОЛОГИЯ 101“

И като продължение на „Антропософия 101“, една книга за астрологичния прочит на някои базови антропософски идеи.

Антропософия Астрология

„АСТРОСОФИЯ 101“

Кратка разходка из творчеството на Вили О. Зухер (1902-1985) и запознаване с неговата астрософия.

Антропософия Астрология

„ХЕРМЕТИЧНА АСТРОЛОГИЯ 101“

За т.нар. херметична астрология и труда на Робърт Пауъл.

Антропософия Астрология Философия

„ФИНАНСОВА АСТРОЛОГИЯ 101“

Накратко за финансовата астрология и прогнозирането на финансовите пазари.

Астрология Бизнес

ИДЕИ ЗА КНИГИ (6)

„СЕЗОНИ“ (ТОМ 1-4)

По една фундаментална антропософска тема за всеки сезон и по една антропософска идея за всеки ден.

Антропософия

КНИГА ЗА АСТРОЛОГИЧЕН ПРОЧИТ НА РУДОЛФ ЩАЙНЕРОВИТЕ ЛЕКЦИИ ЗА КАРМАТА ОТ 1924

Преглед на 82-те лекции на Рудолф Щайнер от 1924, публикувани в том 235-240 от СС, т.нар. лекции за Кармата.

Антропософия Астрология

КНИГА, СВЪРЗАНА С РУДОЛФ ЩАЙНЕРОВАТА „ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА

Една проспана от модерния човек, но и от антропософите, книга.

Антропософия Философия

КНИГА НА ТЕМА ХОМЕОПАТИЯ

Поглед към хомеопатията от един сертифициран класически хомеопат, непрактикуващ покрай рестриктивния ЗЗ, но пък имащ поглед към темата също и като антропософ и астролог.

Хомеопатия

КНИГА ЗА ПСИХОЛОГИЯ И АСТРОЛОГИЯ

За психологическата астрология или една от най-големите астрологични измишльотини на 20. век :)

Астрология Психология

КНИГА НА ТЕМА БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ

Астрологията в помощ на бизнеса.

Астрология Бизнес

КНИГИ НА ПАУЗА (3)

„42 ЛИЦА“

Книга с 42 кратки биографии.

Биографична

„ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА АСТРОЛОГИЯ“ (ТОМ 1-3)

Том 1: Астрологични инструменти за прогнозиране на финансовите пазари. Том 2: Астрологията в помощ за управлението на риска. Том 3: Всичко в едно.

Астрология Бизнес

„ОТНОВО“

Незавършен мини-роман от юни-юли 2000. Де факто е първата ми (начената) книга. Нещо като само емоционално преживяна навременност, ехото от която е предадено през една вече по-осъзната, идейна и фактологична перспектива чрез „Неслучената кулминация или едно липсващо Възкресение“ (2018), темата за „кулминацията на антропософията“ на границата между 20. и 21. век.

Биографична Проза