Книгата в 14 кратки тези, по една за всяка глава

11 октомври 2020[10]. Четиво за 7 минути.

1. И скептици, и фенове на астрологията не вземат предвид, че разбирането и изисква определен светоглед, какъвто те доста често не притежават; и често нямат и съзнание за този факт.

2. Разбирането и изисква задаване на няколко дузини „защо“ и систематично, безмилостно търсене на адекватни отговори; като първите два „защо“ въпроса са по линия произход на астрологията и произход на хороскопа, какво представлява последният.

3. Планетите не влияят. Планетите отразяват. Хороскопът е (като) часовник.

4. Заради естествения егоизъм и текущата степен на еволюция на съзнанието ни погледът е насочен основно към раждането, но това изкривява възприятието за астрологичната реалност: ние сме отразени постоянно от (поне) две „огледала“ (рожденият и леталният хороскоп), не от едно.

5. Концепцията за леталния хороскоп (хороскопът на смъртта) и това, че при смъртта можем да върнем нещо конкретно на света, и че практическата работа с хороскопа е именно по тази линия: това разбиране просто липсва в текущата масова астрология.

6. Дошло е време за една по-различна астрология и това има общо с феноменализма на Гьоте; ние сме в края, пика и залеза на една енциклопедична – и папагалска – под-епоха (Близнаци) и в началото, раждането и изгрева на една гьотеанистична следваща (Дева)[11]. Както човекът, така и астрологията се променят с времето.

7. В хороскопа няма свобода. Той отразява само свят на необходимост (Карма, съдба). Свободата, която сега и за в бъдеще постепенно накланя везните в своя посока не е част от хороскопа. Основна грешка – следствие от нерешени на предишните стъпки проблеми, незададени въпроси, неполучени отговори – е a priori допускането, че хороскопът е целия човек, или изобщо човека от определена гледна точка. Не, не е.

8. Много астролози съвсем точно напипват нещата, свързвайки астрологията с Карма и съдба, и натворяват поради ред причини масивно количество псевдо-астрологични дрънканици и тонове безумия в тази връзка.

9. В хороскопа няма любов. Любовта предполага свобода, и също като последната сочи към свят, който е отвъд астрологичната реалност. Това, което го има обаче отразено в хороскопа е влюбването или разпознаването при една пре-подготвена връзка на две души, когато се срещнат отново на Земята. От трите символични фази на отношенията, Луна => Слънце => Сатурн, астрологията касае най-вече първата, тази на Луната. Също като с т.нар. „кармична астрология“ и в областта на астрологията на отношенията са наговорени масивно количество глупости.

10. Изобщо днешната астрология е една астрология без астрология. Някои астролози търсят решение в анахронизми, други – в някои модерни направления, хибридни системи и какво ли още не; всичко това е пясък, изтичащ с времето между пръстите.

11. Астрологията е била и пак ще бъде основно социална дисциплина; това, че повечето хора в егоизма си я виждат само като индивидуален инструмент е просто болест на развитието и отражение на характера на текущото човешко съзнание. Необходим терминологичен речник за работа с астрологичните и културни епохи; двата Зодиака.

12. За най-крупното ариманично изкушение в астрологичен контекст: да се говори за една бъдеща епоха, шестата следатлантска или т.нар. Епоха на Водолея, около 1 500 години преди нейното начало, и за последиците от това.

13. За колективното пресичане на Прага от средата на 19. век насам и за последствията за целия свят от неразпознаването на този факт: астрологичен прочит. Фокусът би трябвало да е върху настоящата епоха и изобщо върху задачите на настоящето. Разгъването на текущата Епоха на Рибите – през Близнаци (приключила в средата на 20. век под-епоха) => през Дева => след няколко века през Стрелец => и накрая през Риби – с кулминация на целия процес около 36. век. Какво означава това за астрологията сега и за в бъдеще.

14. Два основни опорни камъка за всяка адекватна на съвремието – спрямо Духа на Времето – астрология: правилно разбиране на Карма и прераждане, и правилно разбиране на Христос и Неговата роля за човека и света; съответно и за астрологията като един от инструментите за еволюция на съзнанието.

Бележки

[10] На 11 октомври 2020, четири години след като бе зададен въпрос, довел в крайна сметка до написването на книгата, добавих в началото на всяка глава по една кратка обобщаваща я теза; общо 14 на брой. Тези идеи представляват квинтесенцията на книгата; добре е да не ги подминавате, прочетете ги внимателно, и повече от веднъж. Може да се връщате отново и отново към всяка от тях така, както и аз правя това от години и продължавам. Медитативно. [обратно към текста]

[11] За разделянето на настоящата културна Епоха на Рибите, 1413-3573, на четири под-епохи, Близнаци-Дева-Стрелец-Риби, виж втората част на книгата, последните пет глави, X-XIV, и най-вече финала на глава XIII, „Срещата със злото“. [обратно към текста]