ТЕС – Как да привлечем пари?

ТЕСТехника за емоционална свобода – е психотерапевтичен похват, който може да бъде използван не само за решаване на конкретни психологически проблеми – имам предвид здравословни проблеми -, но и за засилване на характерови черти, които сами по себе си може да са положителни, но им трябва.. да го кажем така.. малко шлифоване и засилване.

Например, да кажем, че имаме идеята, че сме “магнит за пари“, но образът е блед, недостатъчно силен.. сякаш ние самите не вярваме наистина в това. Което от своя страна би могло да породи проблем, когато гоним някакви конкретни цели, свързани с парите.

Следния видеоклип е просто демонстрация за този начин на използване на EFT / ТЕС. Не е нужно да използваме същите думи и фрази; дори, ако това би довело до механичното им повтаряне без влагане на душа и сърце в тях, това по-скоро би снижило силно ефективността на процедурата. Идеята е просто да схванем генерално за какво и как можем да използваме ТЕС и след това да проявим творчество да я адаптираме за наши конкретни нужди.

Господар на парите – ТЕС ( Kак да привлечем пари? )

По темата за засилване на вътрешните образи и убеждения, и помощта, която ТЕС може да ни окаже за постигане на житейските ни цели, ви препоръчвам една хубава книга:

“Обещанието на енергийната медицина”, Дейвид Фейнстейн, Дона Идън, Гари Крейг
изд. Дилок, 2008, 352 стр., ISBN 9789549994797