Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека – Рудолф Щайнер – нова книга

Така чрез духовните идеи и понятия ние си изработваме тази мъдрост, от която се нуждаем, за да имаме светлина отвъд, иначе всичко там ще бъде тъмно. Защото това, което тук е усвоено като мъдрост, отвъд е светлина, духовна светлина. Мъдростта е духовна светлина. Да, за да не бъде отвъд мрачно, се нуждаем от мъдрост.”, Рудолф Щайнер

Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека, GA 178
Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека,
GA 178

След като тази година вече бяха издадени на абонаментен принцип две книги на Рудолф ЩайнерОкултна история и Смъртта като преобразяване на живота – ето, че дойде времето за следващия лекционен цикъл: GA 187, Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека. Препредавам съобщението на издателя:

“Скъпи приятели!

Бих искал да ви представя третата книга от Рудолф Щайнер, която ще бъде издадена чрез абонамент: “Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека” (GA 178). Преводът е направен от Нели Спиридонова-Хорински. Обемът на книгата е 226 стр., цената ще е 12 лв. и ще се даде за печат на 10.05.2013.

Моля, желаещите да се запишат да се свържат с мен за повече информация на електронната ми поща: hristo_marinov at abv dot bg.

Тъй като се оказва, че все още има хора, които тепърва научават, че съществува инициатива за абонаментно издаване на книги от Рудолф Щайнер, би било добре, ако всеки съдейства за разпространение на тази информация сред заинтересовани хора! ***

Сърдечни поздрави,

Христо Маринов.

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КНИГАТА:

Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека, GA 178
Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека,
GA 178

Материалистическият и духовнонаучният светоглед и техните последици за живота след смъртта. Връзката с мъртвите. Значението на грижата на духовната наука за живота на душата след смъртта. Духовните понятия като светлина на познанието.

Двойникът. Подсъзнанието и двойникът. Тяхната зависимост от земните области. Отношения на двойника към диференцираните излъчвания на Земята. Географска медицина. Връзки с Америка преди и след епохата на съзнателната душа. Земята като жив организъм. Национализъм и световна култура.

Въздействие на добрите и злите сили в историческите събития. Взаимодействия между живи и мъртви. Знанието, което придобиват душите, умрели от насилствена смърт. Окултните братства и техните различни стремежи. Импулсите за власт, осъществявани от окултни братства. Същността на свободата.

Решителната 1841 година. След 1879 в душите на хората действат духовете на мрака. Чрез монотеизма човек намира връзката само с ангелското същество. Човек трябва да осъществи конкретни връзки с духовния свят. Борбата в духовния свят между 1841 и 1879. Действието на духовете на мрака.

За психоанализата. Двата душевни типа. Индивидуално и колективно несъзнавано. Проекция и интроекция. Хистерия и невроза. Психоанализа и педагогика. Индивидуална терапия и всеобща културна терапия чрез духовната наука. Душевните заболявания като последици на неправилни отношения към мъртвите. Познанието за духа като лечебно средство.

Духовното не може да се схване чрез понятието за несъзнаваното. Където има дух, има и съзнание. Кулминацията на материализма и преживяването на Христовото появяване в етерния свят. Действие на духовни или материалистични понятия в живота след смъртта. Спиритизъм. Тенденции на западни и източни окултни братства да отклонят душите от появата на Христос.

Житейски противоречия. Единна световна основа и действието на различни духовни индивидуалности. Действителност и абстрактни противоречия. Действието на противоречащите си духове зад сетивните кулиси. Елементарните същества. Мислене, чувстване и воля и въздействието на диференцираните същности. Злото. Преодоляването му чрез Христовия импулс.

Свободата на човека срещу спиритуалното. Двойникът и свободата.

Големите житейски въпроси: използването на етерните сили в машините. Проспиване на духовните импулси. Бог, добродетел, безсмъртие. Тяхното интерпретиране от окултните братства. Въздействието на мъртвите от духовните светове и тяхното въвеждане в човешкото битие по изкуствен начин.”

*** Между другото, на последното общо събрание на АО говорих с трима човека, издаващи антропософска литература от Сoфия, Стара Загора и Варна и имам и зелена светлина от УС – да направя една секция в сайта на обществото, където ще има винаги актуален списък на предстоящите издания и откъдето всеки, който иска ще може да се абонира за съответната книга/и. Този начин на издаване – на абонаментен принцип – просто работи и е страхотна възможност да има още и още антропософски книги издадени! Ето, само за тази година тази е вече третата, която ще се случи по този начин.