Бах есенции за трейдъри

Бах есенциите от цветя на д-р Едуард Бах ( 1886 – 1936 )  са познати вече и в България на сравнително голям брой хора. Есенциите са 38 на брой и представляват извлек основно чрез т.нар. “слънчев метод” на – нека да го кажем така – енергията на съответното растение.

Edward Bach
Edward Bach

Много хора бъркат цветотерапията по Бах с хомеопатията. Двете терапии са близки, и двете са част от т.нар. алтернативна медицина, и двете разчитат за лечебния ефект на “жизнената сила”, която растението – а при хомеопатията и за всяка друга субстанция, тъй като хомеопатичните лекарства се приготвят от много широк спектър изходни вещества – носи; “жизнената сила” или “етерното тяло” в антропософията е това, което всъщност прави живия организъм жив; тя е нематериална и следователно недоказуема по химически, физически или друг подобен начин, ползван от една наука, която се занимава само с вещественото. Оттук, и двете терапии търпят критика от т.нар. официална наука, която смята, че единствено нейната методология и подход може да бъдат считани за научни в някакъв тесен смисъл на думата. Няма да се спирам подробно на този момент — и всъщност тази статия е написана с предположението, че читателят е или вече наистина добре запознат с хомеопатията и цветотерапията по Бах, или че поне е достатъчно open-minded, за да прочете материала непредубедено и с внимание към детайлите.

Повече информация за цветотерапията по Бах и кратко описание на всяка от 38-те есенции можете да прочетете в друг мой сайт: MyAstroData — Бах есенции или терапия с цветята на д-р Едуард Бах – въведение. Вижте също и Седмица на Баховата терапия.

Да се върнем обаче към разликата между двете терапии. При хомеопатията терапията върви по линията на т.нар. принцип на подобието. Ако едно потенцирано вещество – хомеопатично лекарство – може да предизвика определени симптоми при един относително здрав човек, то то може да лекува по принципа на подобието заболяване при пациент, имащ подобни симптоми. Когато вземате хомеопатично лекарство то предизвиква в организма т.нар. “изкуствена болест”, която понякога може да бъде усетена като краткотрайно и преходно влошаване. Тази предизвикана от лекарството “изкуствена болест”, подобна на естествената, апелира към оздравителните сили на организма. Той е този, който борейки се с “изкуствената болест”, успява да преодолее и двете: естествената и подобната на нея изкуствена. Крайният резултат е състояние на здраве, при което болестните симптоми са туширани, но не и подтиснати – както често се случва при третиране на симптомите с лекарствата на т.нар. конвенционална медицина.

Трикът тук е, че това възстановяване на здравето не винаги е толкова лесно; достатъчно често се налага да се направят няколко опита от страна на хомеопата да подбере достатъчно подобно хомеопатично лекарство; или пък дори, ако още първото е добре подбрано се налага да се даде поредица от хомеопатични лекарства – в даден момент едно единствено! -, която да тушира здравословния проблем във всичките му различни аспекти.

При цветотерапията по Бах принципът е различен. Там нямаме принцип на подобието в действие. Там имаме 38 ключови психологически състояния, които имат своя негативен и своя позитивен облик. Есенцията засилва положителната страна, така че негативната да избледнее и да не е на фокус.

Например, страхът. Да се страхуваме е естествена психологическа реакция в огромно количество ситуации. Това се превръща в проблем, когато ни парализира и наистина пречи на адекватното ни поведение и реагиране. Тогава предписваме есенция от Мимулус, например, която е за осъзнати страхове. Есенцията работи за засилване на нашия кураж и смелост, т.е на позитивния насрещен образ на страха. Тук няма “хомеопатично влошаване”, няма “изкуствена болест”, има само едно изключително меко побутване на организма, на душата към определено психологическо състояние, което така или иначе носим – смелост и кураж -, но не проявяваме в достатъчно степен в даден момент или ситуация. Действието е толкова меко, че не е странно да се чуе – след като човек е преборил тормозещия го преди това проблем -, че това подобрение едва ли е от есенциите на Бах, “той просто се е оправил”.

Mimulus Guttatus
Mimulus Guttatus

Есенциите се взимат в комбинации – за разлика от хомеопатичните лекарства, където имаме винаги едно единствено за даден момент. Могат – и е препоръчително – да се вземат продължителен период от време – до осезателен ефект.

Също така цветотерапията се съчетава прекрасно с психотерапия. Аз лично смятам да експериментирам с комбинирането на ТЕС и Бах есенции в един определен контекст.

Контексът е спекулативната търговия. Спекулативното търгуване е – да го кажем така – 10-15% анализ и 85-90% характер. Анализ може да направи всеки, който е преминал съответното обучение. Анализът е интелектуално занимание. Търгуването обаче не е. То разчита на характера на търгуващия. Този характер не се развива и калява с четене на книжки. Можете да имате перфектен аналитичен потенциал, анализите ви да са стройни, прогнозите точни и въпреки това да сте губещи като спекуланти. Защо? Защото ви липсват качества като търпение, постоянство, способност за бързо вземане на решения, смелост, увереност, смирение, ако щете дори – “Пазарът ВИНАГИ е прав!”.

Имам идеята, че Бах есенциите могат да помогнат за разгръщането на нашия потенциал като спекулативни търговци. И смятам да експериментирам с тази идея. И докато го правя, да пиша за това. Така че в следващите няколко поста от тази поредица ще представя конкретни есенции и примери за ползването им.

P.S. 10.11: Бах есенции за трейдъри — смелост.

Авторът е сертифициран класически хомеопат и Бах терапевт