Природата е изнамерила смъртта само за да осигури изобилие от живот, Гьоте

Природата е изнамерила смъртта само за да осигури изобилие от живот, Гьоте

Природата е изнамерила смъртта само за да осигури изобилие от живот, Гьоте

Природата е изнамерила смъртта само за да осигури изобилие от живот, Гьоте

Comments are closed.