2013 – основни цели

Според Робърт Кийосаки – и не само според него – целите трябва да се записват и да се преглеждат периодично. Да са конкретни, реализуеми и да се гонят до дупка, разбира се. Така че след като си направих равносметката за 2012 – част I, част II – се захващам с очертаването на целите, които ще преследвам през 2013. Но ще си ги изнеса в отделна страница, където ще мога периодично да ги преглеждам и да си отбелязвам прогреса.

Цели 2013

Целите трябва..
Целите трябва..

Целите трябва да бъдат ясни, прости и записани на лист.
Ако не са записани на лист и ако не ги преглеждаш всеки ден – това не са цели. Това са пожелания.