Теорията на Дау – основни постулати

Charles Henry Dow

На много места засичам теорията на Дау, кръстена посмъртно на Dow – този, който създава индексите Dow Jones и е “баща” на техническия анализ на финансовите пазари ( Charles Dow, Wiki; Dow Jones Indexes, Wiki ), но не бях много наясно какво представлява самата теория.

Намерих 4-те основни постулата, накратко описани в “Борсата не е казино” на Ивайло Груев. Тук давам своята кратка версия:

1. Първичният тренд – този с продължителност месеци и години – не може да бъде манипулиран от никого, независимо от това колко големи участници търгуват на пазара.

За разлика от него, вторичният – седмици до месеци – и особено третичният – няколкодневни до часови колебания – могат. Слаборискови позиции са тези, при които има еднаквост в посоката на два или три тренда, като по-продължителните първичен и вторичен са с по-голяма тежест.

2. Пазарните индекси поглъщат всичко – пазарът отразява цялата налична и необходима за анализа информация. Забрави за фундаменталния анализ, новините вече са отразени в графиката предварително, наблегни на техническия.

По-късно Хамилтън и Рей добавят още два постулата.

3. Индексите DJIA и DJTA трябва взаимно да потвърждават своя ход. Къде мога да открия информация за Dоw Jones индексите? Тук: http://www.djindexes.com/. Може ли този постулат да ми е полезен при работата с другите US индекси: S&P500 и NASDAQ100. Все още не знам..

4. Обемът трябва да потвърждава тренда: при бичи пазар обемът трябва да расте при движение на цената в посока на тренда, нагоре, и да намалява в обратния случай. При мечи пазар обемът намалява, когато цената пада. Остава да намеря технически индикатор, който да ми дава адекватна информация в този контекст.

Нещо важно: не са много моментите, когато според Дау теорията може да се отвори печеливша позиция, може би няколко пъти годишно. Това означава да се залага на дългосрочни позиции след внимателен анализ и е в съгласие с тезата на Ган, че “свръхтъргуването е зло” :]

P.S. Бележка, публикувана във Facebook на 4 юли 2010 – няколко месеца след като започнах да изучавам техническия анализ и да се занимавам със спекулативна търговия. Сега нещата са ми по-ясни, но въпреки това ще оставя бележката в оригиналния и вид.