Издържливост

Издържливост — ето това е качество, което бих искал да притежавам в по-голяма степен.

I declare I will overcome every obstacle -- Ще преодолея всяко препятствие!
I declare I will overcome every obstacle — Ще преодолея всяко препятствие!

В “Указанията” * e записано като предизвикателство за месец юни – Близнаци:

Perseverance: Ausdauer ( Durchhaltekraft или Standhaftigkeit ) — Постоянство ( издържливост, устойчивост, непоколебимост ). Развиването на постоянство и издържливост води до развиване на Treue, вярност, точност, преданост.

Аз лично разбирам това като преданост към една или няколко сходни идеи. Като постоянство в преследване на една или няколко сходни цели. Като вярност към кауза.

Живот без кауза за мен е празен живот.

Разбира се, за някой кауза означава кебапчета, бира, Азис и да опъне жьената, докато за друг е нещо съвсем различно. Така или иначе харесвам хора, които стоят зад идеите и принципите си и им посвещават живота си. Съзнателно, целенасочено, с постоянство и вярност.

* “Указания за езотерично обучение”, Рудолф Щайнер, GA245, Антропософско издателство “Даскалов”, Стара Загора, 2003, 225 стр., ISBN 954-495-047-8 — стр. 35: Дванадесетте добродетели за медитиране и съблюдаване в живота ( Месечни добродетели )