Технически vs. фундаментален анализ

Още няколко ценни туита от Jim Martens – като продължение на предишния пост: Новини, психология на масите, финансови пазари – относно вълновия анализ и по-общо относно техническия спрямо фундаменталния анализ:

As technical analysts, we are aware of “the fundamental factors” — we just don’t make forecasts based on them. Why?
“Fundamentals” usually allow you to argue both sides. E.g., you could argue that a Greek default would crash EUR — or have no impact.
Instead we let Elliott wave patterns, which reflect collective biases of the market players, tell us how they are “interpreting” world news.
This focus on the “waves” of the market participants’ collective psychology often helps us see market turns well before the news.

Source: Jim Martens, Elliott Wave International’s Senior Currency Strategist and editor of EWI’s Currency Specialty Service. http://bit.ly/R8y6OQ — via Twitter: @FX_ElliottWave

С приблизтелен превод от моя страна:

Като технически анализатори ние сме наясно с фундаменталните фактори – просто не ги използваме при нашите прогнози. Защо?

Фундаменталните данни позволят да се вземат и двете позиции. Например, бихме могли да твърдим, че фалитът на Гърция ще срине EUR/USD, или пък, че няма да има никакъв ефект.

Вместо горното ние оставяме вълновият модел на Елиът, отразяващ колективно залозите на пазарните участници, да ни каже как да интерпретираме новините.

Това фокусиране върху “вълните” на масовата психология на пазарните участници често ни помага да видим предстоящо обръщане на пазарите много преди да излязат новините.