Теорията на Дау – основни постулати

На много места засичам теорията на Дау, кръстена посмъртно на Dow – този, който създава индексите Dow Jones и е “баща” на техническия анализ на финансовите пазари ( Charles Dow, Wiki; Dow Jones Indexes, Wiki ), но не бях много Continue reading Теорията на Дау – основни постулати