Издържливост

Издържливост — ето това е качество, което бих искал да притежавам в по-голяма степен. В “Указанията” * e записано като предизвикателство за месец юни – Близнаци: Perseverance: Ausdauer ( Durchhaltekraft или Standhaftigkeit ) — Постоянство ( издържливост, устойчивост, непоколебимост ). Continue reading Издържливост