Антропософска конференция – лекции

Двете антропософски събития, за които писах в началото на октомври, приключиха този уикенд с втория семинар.

Лекциите от конференцията Ролята на парите и импулса на братството в съвременния икономически живот, която беше проведена в края на октомври, вече са набрани като малка книжка ( около 70 стр. ) и ще бъдат разпространявани от Антропософско общество България, в книжен или електронен вид скоро. Срещу някакво заплащане, разбира се.

Като присъствал на конференцията бих казал, че четивото си заслужава — в т.нар. духовни кръгове има едно странно отношение към парите като към нещо мръсно и несъвместимо с духовното, което просто не е правилно или е най-малкото силно ограничено. Тези лекции могат да дадат още една гледна точка по темата, така че читателят да може да си изгради една по-положителна, вярна и обективна представа.

Ролята на парите и импулса на братството в съвременния икономически живот
Ролята на парите и импулса на братството в съвременния икономически живот

Съдържание на книжката >

Използвам този пост и за да потвърдя, че преводът на автобиографията на Рудолф Щайнер “Моят жизнен път” върви и книгата вероятно ще види бял свят през 2013.