Смъртта като преобразяване на живота – нова книга

Искам да предоставя на вашето внимание писмо от Христо Маринов относно една нова книга – No 182 от Събраните Съчинения на д-р Рудолф Щайнер: “Смъртта като преобразяване на живота” ( приложено е и съдържанието на лекционния цикъл ). Книгата може да бъде издадена до два месеца според издателя, ако има достатъчно желаещи за това. Прочетете писмото и разберете как да се включите в инициативата.

Death As Metamorphosis Of Life -- Смъртта като преобразяване на живота
Death As Metamorphosis Of Life — Смъртта като преобразяване на живота

Ще си позволя един кратък коментар. Аз лично подкрепям с две ръце подобни инициативи. Ще купя поне по няколко бройки и от представената книга, и от “Моят жизнен път”, за която набираха желаещи по-рано ( вж. “Моят жизнен път” – автобиографията на д-р Рудолф Щайнер, публикувана на 27.02.2012 в MyAstroData ). Защо? Защото не пестя средства за образование ( и, да, първата степен от запознаването с творчеството на Рудолф Щайнер считам за свого рода образование ), особено пък за антропософското си образование. Защото двете антропософски издателства наистина работят на загуба, книгите се продават трудно или никак, разпространяват се свободно в интернет – което си има своите плюсове, но и своите минуси -, и като цяло, който наблюдава този процес на книгоиздаване на специализираната антропософска литература последните две десетилетия – изд. “Даскалов” навърши 20 години – не може да не обърне внимание колко книги се издаваха 90-те години и колко се издават сега. Ако никой не купува книгите, всъщност не е ясно дали изобщо ще бъдат издавани в бъдеще. В момента имаме колко, 40-50, под 60, издадени тома от всичките 354 от Събраните Съчинения на Рудолф Щайнер. Ако ние, читателите, не подкрепяме каузата на книгоиздателите, последните просто ще се откажат в някакъв момент. Да работиш заради идеята.. да, добре, но това е до едно време. Реалността те блъска всеки път като влезеш в магазина и видиш за пореден път, че сиренето не е без пари, нали?

Писмото ( без промени ):

Скъпи приятели антропософи и почитатели на творчеството на д-р Рудолф Щайнер!

Rudolf Steiner -- Рудолф Щайнер
Rudolf Steiner — Рудолф Щайнер

Измина доста време, откакто стартирахме идеята за абонамент за издаване на книгата „Моят жизнен път”. Бих искал да благодаря на всички, които проявиха разбиране и ни подкрепиха. Общите ни усилия ще доведат до успешен край замисъла ни да имаме „Моят жизнен път” на български език. Работата по превода, макар и бавно, върви много добре. Надяваме се да имаме един превод на много високо ниво, доближаващ се по качества до този на книгата „Философия на свободата”. Ще ви помоля за още малко търпение. Надявам се до 2-3 месеца книгата да е завършена окончателно.

През времето, което остава до отпечатването на „Моят жизнен път”, имаме готовност веднага да издадем една друга книга от Рудолф Щайнер, „Смъртта като преобразяване на живота”. Преводът е направен от Нели Хорински, основно редактиран от Мария Пашова. Книгата е готова за печат и би могла да бъде първата, издадена с абонамент. Затова бих искал да разбера какъв е интересът към нея. Ще ви помоля да заявите желанието си за нейното отпечатване.

Нещата могат да протекат по следния начин:

1.  До 15.12.2012 г. записване на желаещите: hristo_marinov в ABV.

2.  До 10.01.2013 г. събиране на средствата за отпечатване. Ще бъде открита сметка в банка, в която от всеки неин клон в страната ще може да се внася необходимата сума безплатно.

3.  До 20.01.2013 г. книгата ще бъде отпечатана.

Това означава, че до 25.01.2013 г. всеки записал се ще държи книгата в ръцете си, взаимния труд на всички, които участват в това начинание. Преводът, редакцията и корекцията са предоставени безвъзмездно. Събраните средства ще се използват за печат.  Но за да се осъществи идеята, ще са нужни около 40-50 човека желаещи при цена на бройка от 10 лв. Ще се напечатат само толкова копия, колкото са желаещите. Все пак, ако има хора, които по-късно научат за тази книга и изявят желание да я имат, те няма да бъдат лишени от възможността да я притежават. При дигиталния печат, който ще ползваме за отпечатване на книгата, могат по всяко време да се поръчват нови копия. Минималният тираж е 1 бр. Разбира се, цената ще е друга.

Обемът на книгата е 200 стр. Ще бъде отпечатана според всички съвременни изисквания на професионалното издаване (ще има ISBN) и с максимално качество.

Надявам се ние всички да бъдем пионери в реализирането на една нова идея, която е съобразена с изискванията на времето. Знаем, че стотици успяващи издателства са фалирали и продължават да фалират. Нашето издателство, както и издателство „Даскалов” работят също на загуба. Затова трябва да се търсят нови начини, за да може издаването на книги в бъдеще да се развива.

С тази книга ние искаме да стигнем до „нулата”, което ще означава вече успех. Надяваме се в бъдеще все повече хора да приемат с разбиране идеята ни от нуждата за абонамент. Тогава бихме могли да надградим над тази „нула”, което ще значи реален успех. Това означава, че доброволният и безвъзмезден труд ще бъде оценяван и възнаграждаван и материално, което е също толкова важно, колкото желанието, вложената енергия и ентусиазмът на малцината, които работят над книгите от Рудолф Щайнер, водени единствено от любов към това, което правят. Колкото и благородно да е това само по себе си, в един момент реалността поставя своите изисквания, с които човек трябва да се съобразява.

Бих искал да завърша със следните думи. Реализирането на една книга от Рудолф Щайнер на български език е едно дело, в които ние всички участваме. Без вашата подкрепа това не би било възможно.

Бих искал да помоля, тъй като нямам e-mail-ите на всички, които са се записали за „Моят жизнен път” (много хора са се записали лично при Диана Ботушарова), да препращате това писмо до заинтересовани хора, както и да им давате моите координати за обратна връзка.

Предварително благодаря на всички, които вземат под внимание изложеното в това писмо. До 15.12.2013 г. ще очаквам желаещите да се запишат. Тогава ще уведомя всички дали първият етап е приключил успешно, за да пристъпим към втория етап.

С приятелски поздрав и най-хубави пожелания!

Съдържанието на книгата:

За придобиване на известна яснота за същността на книгата „Смъртта като преобразяване на живота” (GA 182), добавям нейното съдържание.

СЪДЪРЖАНИЕ

Трите царства на мъртвите. Животът между смъртта и новото раждане
Берн, 29 ноември 1917 г.

Мистерията на Голгота. Значението на естествените науки в нашето съвремие. Теологията като пречка за разбирането на Христос. Въздействието на мъртвите и на Христос върху човешката съдба. Появата на Христос в етерния свят.

Смъртта като преобразяване на живота
Нюрнберг, 10 февруари 1918 г.

Отношенията към мъртвите. Въздействие на мъртвите в кръвта и в нервната система. Принцип на обръщането в общуването с мъртвите. Заспиване и събуждане. Свързване на чувствения живот с представите. Отношение на живите към по-младите и по-възрастните починали. Съчувстваща и егоистична болка. Помен за починалите млади хора и починалите възрастни хора. Историческият, социалният и етичният живот са зависими от общуването между живите и мъртвите.

Човек и свят
Хайденхайм, 29 април 1918 г.

Въздействие на духовната наука върху представите, чувствата и волята. Естественонаучните представи в социалния живот действат разрушително. Човекът като микрокосмос в макрокосмоса. Лабораторията би трябвало да се превърне в олтар. Несръчност поради едностранчивост. Интелектът причинява загуба на инстинктите. Инстинктите трябва да се одухотворят. Възприемане на духа чрез «създаване на едно различно темпо». Училището би трябвало да дава импулси през целия живот. «Световният наставник» Уилсън.

Предзнаменованията на времето
Улм, 30 април 1918 г.

Изток, Запад, Средна Европа. Произход на думата «Бог». Земно тяло, земна душа, физическа култура, духовна култура. Църквите. Какво е това, което обикновено се почита като «Бог»? Изтокът и новата духовност. Ленинизмът като горчива ирония. Тагор, задача на Средна Европа между Ориента и англоамериканизма.

Съпротивата на човека срещу духа
Хамбург, 30 юни 1918 г.

Отношения между живите и мъртвите. Заспиване и събуждане. Мъртвите като съветници на живите. Лойд Джордж, Матиас Ерцбергер. Развитието на Гьоте. Фауст и Вагнер. Мефистофел, Луцифер и Ариман. Психоанализата. Ото Вайнингер. Макс Десоар. Оскар Хертвиг. Гибон. Трайчке. Изпитания на дарованието.

Какво върши ангелът в нашето астрално тяло?
Цюрих, 9 октомври 1918 г.

Действието на йерархиите в човека. Цели на бъдещото човечество. Братство, свобода на религиите, прозиране в духовната природа на света. Луциферическите и ариманическите противодействия: сексуални инстинкти, разболяващи действия на лечебните средства, злоупотреба с техниката.

Как да намеря Христос?
Цюрих, 16 октомври 1918 г.

Атеизмът като болест, отричането на Христос като нещастие, отричането на духа като идиотизъм. Мистерията на Голгота и науката. Харнак. Ситуацията на човечеството по времето на Мистерията на Голгота. Годината 333. Пораждане на евангелията чрез атавистичното ясновидство. Тертулиан. Годината 666. Юстиниан. Академията в Гондишапур. Мохамед. Съборът в Константинопол през 869 г. Ангелус Силезиус. Йоханес Мюлер. Езикът като жест. Уилсън и Херман Грим.

P.S. 10.12.2012 Книгата ще бъде издадена през януари: за повече информация вж. Смъртта като преобразяване на живота – нова книга — допълнение.