Начало Проекти MyAstroData Finance

Проекти · MyAstroData Finance

Проекти · MyAstroData Finance

07.07.2012: проектът е замразен за неопределено време; всички инструменти, които бяха достъпни свободно и безплатно за повече от година, както и публичните копия на седмичния бюлетин са свалени offline. Идеята ще чака по-добри времена..

 

 

MyAstroData Finance e част от по-големия MyAstroData проект - тази част, която е свързана с мунданната и финансовата астрология, и симбиозата на последната с конвенционалния технически и особено с вълновия анализ; симбиоза, която по мое мнение може да бъде изключително ползотворна и доходоносна.

На този етап проектът е представен така:

1. В страницата за Финансова астрология и технически анализ регулярно публикувам - от началото на май 2011 - анализи и прогнози от гледна точка на финансовата астрология и/или вълновия анализ; бавно се формира малка общност от трейдъри, които ползват техническия и вълновия анализ при търгуването, и едновременно с това проявяват интерес и към финансовата астрология

2. Вече има няколко разработени инструмента, основани на адаптацията на автори като Mikula и Long на методи, чието авторство се преписва на Gann:

- 24H, във вариант за Forex търговия и за търговия на акции/индекси/фючърси
- PSRL View - Planetary Support & Resistance Lines, планетарни линии на подкрепа и съпротива
- Балансиране на времето

Инструментите са достъпни безплатно за всеки на посочените адреси. От 1 януари 2012 стават платени, първоначално на цена 4.80 лв на седмица ( SMS ), a впоследствие, когато реша някои проблеми, с абонаментни месечни планове на цена от 15 до 30 лв. Идеята ми - и надеждата - е, че MyAstroData Finance в някакъв момент ще започне да изхранва основния MyAstroData проект, който не е толкова комерсиален, но изисква много време за разработка, а всички знаем, че времето е и пари.

3. В началото на 2012 би трябвало да стартира и отделна платформа за MyAstroData Finance на адрес www.myastrodata.biz

По коя част от проекта работя в момента:

DJIA View е бета на инструмента за визуализиране на ценови графики, който ще е основата, базовата подложка, върху която след това ще се добавят слоеве астрологична информация.

От началото на 2012 списвам седмичен астрологичен бюлетин. Фокусът е финансовата астрология в помощ на техническия и вълновия анализ ( EWT ). Инструментите, които покривам в прогнозите на този етап са DJIA/S&P500, Light Crude Oil, XAU/USD ( Gold ) и XAG/USD ( Silver ), а  от бюлетин No 10 също и най-търгуваната Forex двойка: EUR/USD. Анализът е фокусиран върху времевата ос и прогнозите касаят дати, които са потенциална точка на реверсия на тренда при съответния финансов инструмент. Например, дъното от 19/20.12.2011 при DJIA/S&P500, дъното при петрола от 02.02.2012, върхът при златото и среброто от 28/29.02,2012 и т.н. Старите бюлетини са публично достъпни, т.е можете предварително да проверите дали услугата ви върши работа. Цената на абонамента е 15 лв на месец за 1 до 4 бюлетина. За повече информация: www.myastrodata.biz.