Новини, психология на масите, финансови пазари

Jim Martens, EWI
Jim Martens, EWI

От известно време следя Twitter потока на Jim Martens – табът седи pinned в Лиско и го преглеждам поне веднъж на ден. Освен полезните real-time забележки относно конкретни пазари, често намирам полезни туитове, съдържащи есенциално важна информация относно вълновата теория на Елиът и за начина, по който функционират финансовите пазари от гледна точка на вълновите анализатори.

Искам да ви представя една такава серия туитове от вчера, 29.11.2012:

“Do news headlines change your Elliott wave counts?” – We get this question a lot. The short answer is, no.
News doesn’t set the trend; market’s collective psychology does. Wave patterns in price charts reflect the market’s bullish or bearish bias.
That often warns us that a turn is due well BEFORE the news.
After the news, if the market reaction “fits” the news, mainstream analysts attribute the move to the news.
If market’s reaction does not “fit,” the mainstream says things like “despite the news”.
But the reality is that Elliott wave patterns (i.e., the collective psychology of the market) had been showing us what to expect all along.

Source: Jim Martens, Elliott Wave International’s Senior Currency Strategist and editor of EWI’s Currency Specialty Service. http://bit.ly/R8y6OQ — via Twitter: @FX_ElliottWave

В приблизителен превод:

“Променят ли новините вълновото броене?” – получаваме този въпрос доста често. Краткият отговор е: Не.
Новините не определят тренда; психологията на масите, стоящи зад пазарите определя тренда. Вълновият модел в ценовите графики отразява дали пазарът е бичи или мечи.
Това често ни предупреждава, че се развива обръщане на тренда доста ПРЕДИ да излязат новините.
След новините, ако реакцията на пазара “пасва” на новините, анализаторите посочват движението като резултат от новините.
Ако реакцията на пазарите “не пасва”, тези анализатори използват изрази от рода на “въпреки новините..”.
Реално [ не новините, а ] вълновият модел на Елиът ( т.е колективната психология зад пазарите ) е това, което ни показва какво да очакваме.

В областта на спекулативната търговия има – да го кажем опростено така – два лагера, този на фундаменталните анализатори и втори – на техническите анализатори. Тези, които следят новините спадат по-скоро към първия. Използвам “по-скоро”, защото не съм фен на абсолютизирането и въпреки, че съм член на втория лагер – при търгуването използвам само технически и вълнов анализ и изобщо не се интересувам от политика, новини и подобни неща.. смятам, че фундаменталният анализ има своето място в света. В крайна сметка трябва да има губещи фундаментални анализатори, за да има печеливши технически :) Шегувам се! И двете тези имат своите подръжници и не искам да влизам в никакви пререкания по този повод.

Когато започнах да се занимавам с тази търговия – пролетта на 2010, изпаднах в шок, когато прочетох, че трябва да следя новини и такива неща.. за човек, който не гледа ТВ и не чете вестници това беше способно аха-аха да ме откаже още в началото. След това открих техническия и малко по-късно конкретно вълновия анализ и се успокоих: цялата необходима за анализа информация се намира ВЪТРЕ в ценовите графики и те са единствения и достатъчен инструмент. Звучеше ми – и продължава да е така – много, много логично и в перфектен синхрон със светогледа ми.

Споделям всичко това, защото мнението, че новините, форс-мажорните събития и т.н. определят генерално движението на финансовите пазари и трябва да бъдат следени е масово разпространено. Както едно време е било и вярването, че Земята е плоска. По същото време е имало астролози, например, ползващи сферична тригонометрия, които никога не са се връзвали на горното за плоската Земя. Както и аз, когато колега услужливо ме посъветва, че ако търгувам EUR/USD, например, трябва да следя всички новини от EU и USA. OK. Усмивка. Голяма при това!

И като казах астролози: горното е в съгласие с начина ми на разбиране на финансовата астрология. Астрологичната динамика не причинява събитията. Тя ги отразява, точна така, както часовниковите стрелки отразяват, че е дошло време за определено събитие. За обяд – както е точно сега, например. Новините – това е просто шум в системата, който бива изгладен от тренда от по-голям порядък. Така че вместо да убивам себе си, четейки новинарски сайтове и дебнейки за всяка една новина, която – както Jim Martens посочва горе – може да бъде тълкувана и така, и инак – аз си ползвам астрологичната динамика, вълновия модел и техническите индикатори – за потвърждение -, за да си оформям мнение накъде ще ходят пазарите. Това е моят подход, какъв е вашият?