Merriman on Market Cycles: The Basics

В момента чета “Merriman on Market Cycles: The Basics” на Raymond A. Merriman ( 1997 ). Става дума за основните положения в теория на циклите. Говорим за пазарни цикли, цикли на финансовите пазари, 72-годишен, 36-годишен, цикъл на Кондратиев и т.н. По същество всички тези цикли са (и) астрологични цикли, макар че книгата принципно няма нищо общо с астрологията – така е написана, че не изисква никакво астрологично познание. Все пак Merriman e финансов астролог и затова слагам поста и в рубрика Финансова астрология.

Merriman on Market Cycles: The Basics
Merriman on Market Cycles: The Basics

Вече прочетох друга негова книга: “Basic Principles of Geocosmic Studies for Financial Market Timing”. За тези, които нямат никакво познание за астрологията като цяло и конкретно за финансовата астрология — това е книгата, с която е добре да започнете. За мен тя не съдържаше нищо ново и дори за първа и/или втора година курсисти – да го кажем така –  едва ли ще даде някаква нова информация. Аз обаче чета книгите от корица до корица и като се захвана с проучване на даден автор принципно изчитам всичко негово. А Merriman определено си заслужава година-две-дори-три внимателно проучване в дълбочина!

Давам пример. Един съвсем кратък цитат от негов доклад от 2001: MMA’s SOS Stock Market Special Report, vol. 7, No. 8, November 14, 2001. В този доклад конкретно е дал очерк за няколко цикъла: 72/36/18-годишните и за 50-седмичния. Едно конкретно изречение: “[..] That would then set the stage for a winding decline into the 18-year ( or longer ) cycle through within the time band of Saturn in opposition to Uranus, which takes place 2008-2010. [..]”.

Годината е 2001 и той посочва, че при сценарий с дъно за 18-годишния ( или по-дълъг ) цикъл, то вероятно ще се случи между 2008 и 2010 – с астрологична основа опозицията Сатурн-Уран. След историческия връх от есента на 2007, DJIA ( и други индекси ) загуби близо 50% от стойността си, оформяйки пазарно дъно в началото на март 2009! Това беше първия етап на т.нар. криза или рецесия, която нито е приключила, нито беше най-лошата част от всичко, което ще се случи близките години.

Също така на няколко места Merriman споменава 2016 и това е наистина интерeсно — вълновите анализатори знаят, че Robert Prechter ( EWI ) в “Conquer The Crash” от 2002 също посочва задаващия се финансов колапс. Също така в “The Elliott Wave Theorist” на няколко пъти е представено значението на годината 2016 от вълнова и циклична гледна точка. Когато двама ( солидни, заслужаващи внимание ) автори, изхождайки от съвсем различна изходна позиция – Merriman: финансова астрология, теория на циклите / Prechter: вълнова теория на Елиът, Fibonacci отношения – посочват едно и също нещо.. това няма как да бъде пропуснато!

Така че кризата от 2007-2009 не е нито изненада за определени среди, нито се счита за последно от стъпалата по пътя към дъното на икономическата депресия на 21 век.