За мен · Друго

За мен · Друго

Освен от всичко вече описано се интересувам също и от: наука и технологии като цяло, особено AI и роботика; от музика, разбира се; от..

От това, което е баналната, припозната като типична за "истинските мъже" триада: коли, футбол / бира и жени, не се интересувам ИЗОБЩО, с изключение на жените. Колите, ако с нещо са ми интересни, това е единствено, ако ги разглеждам като форма технологични джаджи. Жените - жените са отделна тема, не за тук.