Начало За мен Финанси

За мен · Финанси

За мен · Финанси

От края на април 2010 съм отново в интензивна учебна сесия. Този път темата е финанси, но отново - типично за мен - подходът е по-скоро неконвенционален. Става дума за търгуване на Forex ( валутни двойки ), фючърси, акции и индекси с помощта на технически анализ, вълнов анализ ( EWT, Elliott Wave Theory / Principle, EWT::Wiki ) и финансова астрология.