Начало За мен Класическа хомеопатия

За мен · Класическа хомеопатия

За мен · Класическа хомеопатия

През 2007, след тригодишно обучение, получих сертификат за класически хомеопат. Завърших шести по ред курс за класическа хомеопатия към Хомеопатично общество, България ( 2005-2007 ).