Начало За мен Антропософия

За мен · Антропософия

За мен · Антропософия

Да опишеш в няколко параграфа кой е д-р Рудолф Щайнер ( 1861-1925 ) и какво представлява антропософията, която той ни е завещал, е изключително трудно. Все пак, тъй като светогледът ми е антропософски и повечето ми други интереси и занимания са основани върху това, ще се опитам да ви предам по достъпен начин за какво става дума..